Về Song Sinh Ác Ma

Song Sinh Ác Ma có mình Đậu edit lẫn beta nên tiến độ sẽ không đều. Lí do vô cùng củ chuối là mình đang không có edit theo mạch truyện được huhu, bật dô chương nào có hứng là edit chương đó thôi nên Đậu sẽ tạm khóa những trang không đúng mạch, khi nào xong thì mình sẽ mở mà. Mọi người đừng ném đá nho huhu tội nghiệp mình :3 Lò vé lò vé các readers khả ái.

Advertisements